Головна » Апекслокатори та ендомотори з апекслокаторами » Дельта » Апекслокатор Delta New (Дельта), apex locator Delta New
      |  Все товары  | China  |  Dent Geosoft  |  Forum  |  J. Morita  |  Medic-NRG  |  Nouvag  |  NSK Nakanishi  |  Дельта  |  Інші виробники  |
Апекслокатор Delta New (Дельта), apex locator Delta New
Виробник: Дельта
Модель: Апекслокатор Delta New (Дельта), apex locator Delta New
Ціна з урахуванням обраних опцій: 0 грн.
На складі: 
Ціна: 2 600 грн.


Апекс-локатор «Дельта» допоможе Вам більш точно і швидко локалізувати апекс при обробці кореневого каналу, оскільки позбавляє Вас від необхідності сушити канал. Разом з тим, незалежно від стану каналу (волога, кров, гній, пульпа і т.д.), використання апекс-локатора «Дельта» дозволить Вам завжди здійснювати виключно точні виміри.

1. Підготовка до роботи.

Вставте 4 елементи живлення типу АА (1,5V) у спеціальний відсік приладу (виробник постачає прилад в комплекті з елементами живлення).

Увімкніть прилад, натиснувши кнопку POWER. Пролунає подвійний звуковий сигнал, а також почне уривчасто спалахувати індикатор OUT.

Під`єднайте з`єднувальний кабель до приладу, увімкнувши його штекер в гніздо приладу. Вставте губний електрод у гніздо на з`єднувальному кабелі. Під`єднайте затискач ендофайлу до з`єднувального кабеля, вставивши штекер у гніздо на з`єднувальному кабелі. Під`єднайте ендофайл до затискача.
Прилад до роботи підготовлено.

Протестуйте прилад, а також перевірте цілісність з`єднувального кабеля та затискачів ендофайлу (пп. 3.4. даної настанови).

2. Робота з приладом.

Застереження: Не допускається використання приладу на пацієнтах із кардіостимулятором!

2.1. Помістіть на губу пацієнта губний електрод, попередньо зволоживши його. При необхідності його можна вигнути, надавши необхідної форми.

2.2. Зсуньте гумовий обмежувач до вершини ендофайлу.

З метою отримання найкращих результатів рекомендується:
• використовувати ендофайли, діаметр яких є порівняно однаковим з розміром каналу, а також із пластиковими ручками
• ізолювати зуб, що діагностується, від слини (коффердам, ватні ролики, слиновідсмоктувач)
• не використовувати забруднені та окислені ендофайли
• уникати сильного тиску на інструмент, особливо при роботі з обтурованими каналами

Індикатор OUT спалахуванням сигналізує про те, що ендофайл знаходиться поза каналом.

2.3. Повільно вводьте ендофайл до каналу. Коли буде досягнуто устя кореня і до апексу залишиться приблизно 3 мм, індикатор OUT перестане спалахувати і почне лунати уривчастий звуковий сигнал.

Продовжуйте діяти больш обережно. По мірі наближення до апікального звуження буде спалахувати один світлодіод в напрямку індикатора АРЕХ (попередній буде згасати), звукові інтервали ставатимуть частішими.

Для забезпечення максимальної точності виміру розріз кінця кореня представлений у вигляді лінійної шкали з ціною поділки 0,1 мм. Таким чином, Ви маєте можливість обирати оптимальну відстань до апікального звуження у відповідності до власної техніки роботи.

2.4. Коли вешина ендофайлу досягне клінічної верхівки (буде знайдено апекс), індикатор АРЕХ почне повільно спалахувати, а звукові інтервали стануть більш тривалими.

Якщо прилад просигналізував про те, що інструмент досягнув апексу, просто встановіть обмежувач на стрижень файлу так, щоб він торкнувся зуба краєм з насічкою. Потім витягніть інструмент із каналу. Відстань від вершини ендофайлу до гумового обмежувача є робочою довжиною каналу. Її слід запам`ятати і не перевищувати.

Проникнення ендофайлу нижче апікального місця викличе негайне увімкнення індикатора OVER, а характер звуку зміниться, перейшовши на безперервний сигнал.

2.5. Після завершення роботи вимкніть прилад (POWER).

3. Призначення та використання кнопок управління.

3.1. POWER – використовується для увімкнення та вимкнення живлення приладу. Натискання кнопки завжди супроводжується подвійним звуковим сигналом.
Примітка: якщо увімкнений прилад не використовується протягом 5 хвилин, то з метою економії електроживлення відбувається автоматичне його вимкнення.
Для продовження роботи необхідно його знову увімкнути.

3.2. SIGNAL – кнопка, що дозволяє регулювати гучність звукових сигналів приладу. В апекс-локаторі «Дельта» передбачено 5 режимів гучності.
Кожне наступне натискання кнопки SIGNAL змінює рівень гучності сигналу в наступній послідовності:

Тихий > … > Гучний.

3.3. SHIFT – кнопка, що реалізує функцію віртуального апексу, яка надає користувачеві можливість встановити мітку на бажаній відстані до апексу в межах 0,6 мм.

Натисніть і утримуйте кнопку SHIFT понад 3 секунди до звукового сигналу. Спалахне один з індикаторів шкали в діапазоні «APEX» - 0,6мм, який відображає поточне значення віртуального апексу. Для зміни значення віртуального апексу натисканням кнопки SHIFT перемістіть точку в необхідну позицію. Через 5 секунд після останнього натискання на кнопку SHIFT задана точка замигає та буде запрограмована як нове значення віртуального апексу.

В майбутньому, при проходженні каналу в даній точці лунатиме особливий звуковий сигнал, що відрізнятиметься від звичайних сигналів.

Вимкнути функцію віртуального апексу можна, встановивши його значення в точку «APEX».

Натискання і утримання кнопки SHIFT протягом більше 8 секунд переводить прилад в режим «демо», який триватиме безперервно до вимкнення приладу кнопкою POWER.

3.4. TEST – кнопка, що використовується для перевірки дієздатності приладу. Натискання TEST при від`єднаному кабелі повинно викликати реакцію «APEX» і відповідний звуковий сигнал.

Апекс-локатор «Дельта» також передбачає перевірку цілісності з`єднувального кабеля та затискачів ендофайлу. Увімкніть прилад, під`єднайте до нього кабель, затискач ендофайлу та губний електрод. З`єднайте між собою затискач ендофайлу та губний електрод. Безперервний звуковий сигнал свідчить про цілість та дієздатність електродів.

3.5. Індикатор LOW BATT - сигналізує про необхідність заміни елементів живлення в тому випадку, коли останні розряджені.

4. Умови та особливості роботи з приладом.

4.1. Точні виміри приладом не завжди є можливими, особливо при неправильній чи незвичній будові каналу кореня. В цих випадках рекомендується використовувати рентген.

4.2. Сотові телефони, прийомо-передавачі, дистанційне керування, а також будь-які прилади, що є джерелами електромагнітних хвиль, можуть впливати на роботу приладу. Для отримання найбільш точних показань слід уникати роботи вищезгаданих приладів у приміщенні під час здійснення вімірювань.

4.3. Якщо канал занадто сухий, то показники приладу можуть бути некоректними. Рекомендується зволожити канал перекисом водню або фізрозчином.

4.4. Неточні показники приладу можуть бути викликані використанням малого інструменту в каналі кореня. Рекомендується використовувати ендофайли, що за розміром максимально наближені до робочої ширини каналу.

4.5. Точне вимірювання неможливе у випадку наявності в каналі значної кількості залишків пульпи. Для отримання точних показань необхідно видалити залишки пульпи.

4.6. Непрогнозовані показання, погана точність, надмірна чутливість приладу можливі у випадках:

- коли надлишки крові, слини, гною, що викликають коротке замикання, затоплюють канал. Для отримання правильних результатів необхідно видалити надлишки ексудату в каналі;

- коли зуб покритий продуктами різання чи хімічними розчинами. Слід очистити поверхню зуба;

- коли ендофайл торкається десни або коронки. Необхідно ізолювати метал коронки від інструменту та уникати торкання файлом десни;

- коли проксимальні поверхні інфіковані карієсом, існують бокові канали кореня, роздробленість зуба, пошкодження апексу;

- якщо затискач ендофайлу зломаний або забруднений. Необхідно очистити затискач етиловим спиртом або замінити його.

4.12. Символи, що означають глибину каналу на грубій шкалі приладу в межах значень 3,0 – 1,0 мм, є умовними і не еквівалентні міліметрам.

5. Дезінфекція і стерилізація.

5.1. Губні електроди, затискачі ендофайлу та з`єднувальний кабель піддаються дезінфекції, передстерилізайійній очистці та стерилізації.

5.2. Дезінфекція, передстерилізаційна очистка та стерилізація здійснюються відповідно до вимог ГСТ 42-24-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы».

5.3. Поверхня приладу притирається двіччі з інтервалом 15 хвилин серветками, змоченими в розчині дезінфекційного засобу, з наступною витримкою відповідно експозиції.

5.4. Для дезінфекції, передстерилізаційної очистки та стерилізації хімічним методом використовуються засоби, що пройшли державну реєстрацію в установленому порядку в Україні, методичні вказівки на які затверджені Головним державним санітарним лікарем України або його заступником.

6. Комплектність.

Апекс-локатор «Дельта» - 1
З`єднувальний кабель - 1
Затискач ендофайлу - 3
Губний електрод - 2
Елемент живлення типу АА 1,5V - 4
Настанова з експлуатації - 1

7. Гарантійні зобов`язання.

7.1. Виробник надає гарантію терміном на 3 роки з моменту придбання приладу.

7.2. Гарантія не розповсюджується на з`єднувальний кабель, затискачі для ендофайлу, а також на елементи живлення.

7.3. Виробник не несе відповідальності за роботу приладу у випадках, що зазначені в розділі 4 «Умови та особливості роботи з приладом».

7.4. Виробник залишає за собою право відмовити в гарантійному обслуговуванні, а також не несе відповідальності за роботу приладу у випадках:
- несанкціонованого відкривання приладу або пошкодження гарантійних пломб;
- наявності слідів механічних пошкоджень приладу;
- використанні батарей живлення іншого типу, ніж вказаних в комплекті поставки;
- слідів підключення до приладу зовнішніх джерел живлення;
- слідів підключення до приладу будь-яких інших приладів;
- слідів використання з приладом з`єднувальних кабелів, не передбачених комплектом поставки;
- слідів використання приладу за будь-яким іншим призначенням, не передбаченим даною настановою.

 

Залишити відгук

ім'я

E-mail


Нам дуже важливо знати вашу думку!
Ваша оцінка Погано            Відмінно!

код:

код